Puncovní značky

PUNCOVÁNÍ

Zpravidla rozlišujeme 3 druhy značek, které lze na špercích zahlédnout  - státní punc, dále ryzostní a identifikační značky. Nicméně ne vždy musí být na šperku přítomné všechny tři. 

STÁTNÍ PUNC

Funkci nezávislé kontroly plní státní punc, který pomocí obrázkového symbolu označuje druh kovu, ze kterého je šperk vyroben, jeho ryzost a také přibližné stáří šperku. Punc na šperk razí státní puncovní úřad a je povinný pro všechny zlaté šperky, u kterých váha čistého zlata převyšuje 0,52 g, a také stříbrné šperky s váhou nad 3,49 g.

IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKY

Původ šperku zobrazují tzv. identifikační značky. Ty mohou být dvojího druhu. Každý zlatník nebo firma, která šperky vyrábí a je registrovaná na puncovním úřadě, má svou unikátní podobu značky, které se říká výrobní. Pokud se jedná o subjekt, který dané šperky dováží nebo kupuje z ciziny a následně v Česku prodává, tak ani ten se puncovní povinnosti nevyhne. Puncovní úřad mu přidělí odpovědnostní neboli dovozovou značku. 

Šperky NiKaty nesou značku v podobě patkových písmen KB nebo NB v oválu.

Na stránkách Puncovního úřadu můžete najít úplný seznam všech registrovaných – ZDE a přesvědčit se sami. Od prodejců nebo výrobců, kteří zde nejsou registrováni, nedoporučujeme šperky nakupovat. 

RYZOSTNÍ ZNAČKY

Třetím typem označení je ryzostní značka, která má podobu třímístného číselného kódu. Slouží k rychlé orientaci o druhu a ryzosti kovu, ze kterého je šperk vyroben. U zlatých šperků se nejčastěji setkáte s kódem 585, případně 585/1000.

Naše stříbrné šperky nesou punc 925/1000, který říká, že se jedná o tzv. sterlingové stříbro.

Musí mít vždy šperk punc?

Státní puncovní značka je povinná u všech zlatých šperků, u kterých váha čistého zlata převyšuje 0,52 g a také u šperků stříbrných s hmotností nad 3,49 g. Povinnosti státního puncování nepodléhají šperky v podlimitní hodnosti. U zlata a platiny se jedná o hmotnost 0,5 g a u stříbra 3 g, zde najdete pouze označení ryzostní značkou. U zboží (př. háčky, ouška, úchytové drátky), kdy je použito jen malé množství drahého kovu, nemusíme najít ani punc, ani značku ryzosti, ani identifikační značku.